• despacho1
  • COMUNICACIÓN · PRENSA · RRPP
  • despacho2
  • PUBLICIDAD · MARKETING
  • despacho3
  • COMUNICACIÓN ONLINE
  • despacho4
  • DISEÑO · CREATIVIDAD
  • despacho5

oferta condis vuelta18OBB gestiona des de fa molts anys les ofertes de Condis. Catàlegs d’entre 8 a 32 pàgines on el Supermercat Condis exposa quines són les seves millors ofertes.
Aquesta és l’última que hem realitzat, la que ofereix millors ofertes per la volta al cole!